PRIVATNOST I SIGURNOST PODATAKA

 

Obvezujemo se da ćemo čuvati privatnost naših klijenata, kao i da nećemo zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca narudžbe.

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

Nećemo dostavljati niti razotkrivati lične podatke Kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza.

Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Mi i naši poslovni partneri odgovorni smo za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Obavezujemo se da ćemo pružati zaštitu ličnim podacima Kupaca na način da prikupljamo samo osnovne podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) imamo pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Kupac je dužan da nas obavesti u slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije. U slučaju promene o kojoj nismo obavešteni, ne odgovaramo za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno isporuke proizvoda.

Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu web shopa svecara.rs kao i na sve stranice unutar svecara.rs domena.

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka i načinu postupanja sa njima slobodno nas kontaktirajte.